workA.M.G.P.D.T. + I.H.S.
   

A.M.G.P.D.T.
I.H.S.

light installation | 2009

Site specific installations for the jesuitical church of the Annunciation of Our Lady in Litoměřice.

Exhibition Way of Light / Via Lucis
Litoměřice, CZ

Letters A.M.G.P.D.T., inscribed in ornaments 7m above ground around a chancel of Jesuitical church, could be for modern-day people mysterious and understandable abbreviation. Initial words of a prayer Hail Mary (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum) besides an artistic function could keep a role of a hidden manual for memorizing. But principally refers to values, represented by then society. It´s similar for an abbreviation IHS and other signs and symbols, frequently used in own age.

In site-specific project Via Lucis (the way of light) I´m turning over their meaning and moving them into present-day society.
read more

see also #amgpdt

[CZ]
Pro dnešního člověka mohou být písmena A.M.G.P.D.T., vytesaná v ornamentech v 7m výšce dokola kolem kněžiště jezuitského kostela záhadnou a nepochopitelnou zkratkou. Počáteční slova modlitby Zdrávas Maria (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum) mohou vedle výtvarné funkce plnit i úlohu skrytého návodu na zapamatování, hlavně ale odkazují k hodnotám, prezentovaných tehdejší společností. Podobně je tomu u zkratky IHS i dalších znaků a symbolů ve své době hojně užívaných.

V site specific projektu Via Lucis jejich význam převracuji a posunuji do dnešní společnosti. více

v.2 #amgpdt