work ›#amgpdt
     

#amgpdt

site specific instalace 60 x 125 cm, xps polystyren | Praha 2015

 

Dnešní doba je plná zkratek, které vyjadřují (nebo chtějí vyjadřovat) určité hodnoty. Ty jsou v některých ohledech velmi odlišné od těch v minulosti, především co se víry týče. Náboženské texty, vyobrazení i zkratky už většinou neztělesňují komunikaci a záznamy v naší společnosti.

Šest písmen v instalaci zastupuje počáteční písmena první části modlitby k Panně Marii – Zdrávas Maria v latině. (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. / Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou.) S těmi se můžeme někdy setkat v barokních církevních stavbách, obdobně jako s velmi rozšířeným IHS (původně znamenající v řečtině Ježíš, později vykládané například jako Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí) či Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník) coby symbol, který přejali hlavně Jezuité.

Barokní doba s oblibou využívala latinské výrazy a manifesty, jež můžeme v mnohých podobách nalézt na podstavcích soch světců či zdech chrámů, aniž bychom si je dnes dokázali jednoduše přečíst a porozumět jim. Bez znalosti příslušného kontextu, biblických dějin nebo historie zůstávají výjevy a texty těžko rozluštitelnými kódy, skrytým tajemstvím.

Znak dvojitého kříže v instalaci před zkratkou nejen lehce karikuje křesťanský kříž, ale především tvoří z celého výrazu hashtag, tedy klíčové slovo nebo frázi coby značku v prostředí internetu a sociálních sítí. Takový vzkaz je rovněž svým způsobem přáním po ohlasu, trochu obdobně jakým může být touha po vyslyšení modlitby.

Kurzor ve tvaru ruky, umístěný pod nápisem, činí celý odkaz aktivním. Zároveň v něm můžeme nalézat vzdálená pojítka k dávným způsobům modlitby se zdviženými dlaněmi, anebo detail vyobrazení Michelangelova Stvoření Adama.

Situování do internetové fráze ovšem celý koncept poněkud relativizuje a záměrně směřuje někam mezi náboženské servery a chaty, aplikace osobních modliteb do mobilních zařízení či nesčetné množství nábožensky procítěných wallpaperů.

/více v přípravě/

 

viz A.M.G.P.D.T., I.H.S.

 

/english in progress/