workA.M.G.P.D.T. + I.H.S.

A.M.G.P.D.T.
I.H.S.

světelná instalace | 2009

Site specific instalace pro projekt Cesta světla / Via Lucis v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Pro dnešního člověka mohou být písmena A.M.G.P.D.T., vytesaná v ornamentech v 7m výšce dokola kolem kněžiště jezuitského kostela záhadnou a nepochopitelnou zkratkou. Počáteční slova modlitby Zdrávas Maria (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum) mohou vedle výtvarné funkce plnit i úlohu skrytého návodu na zapamatování, hlavně ale odkazují k hodnotám, prezentovaných tehdejší společností. Podobně je tomu u zkratky IHS i dalších znaků a symbolů ve své době hojně užívaných.

V site specific projektu Via Lucis jejich význam převracuji a posunuji do dnešní společnosti. Vybírám si hodnoty, nebo „hodnoty“, které jsou pro dnešní společnost typické a jejichž názvy v angličtině začínají stejnými písmeny. Písmena ve zkratce tak nyní v nelogických spojeních prezentují velmi často frekventovaná slova jako Atheistic Marketing, Genetic Password, Designed Tourism; nebo Interactive Healthy Shopping.

Hodnoty je třeba chránit a uctívat. Posvátné formule laserem vyřezané do efektních barevných plexisklových destiček vkládám do 2 metry dlouhých prosvětlených průhledných schránek, podobných nadpřirozeným světelným mečům. Volba materiálu zohledňuje jeho zdánlivou exkluzivitu, světlovodivé vlastnosti a užívání v designu a reklamě. Schránky, umístěné do citlivě vybraných míst, září do tmy prostoru kostela, splývají se staletými zdmi. Světlo teče skrze materiál i destičky, aby se na konci schránky s ještě větší intenzitou rozlilo po zdi a dlažbě.

artycok.tv /Via Lucis / Cesta světla

 

v.2 #amgpdt