workPlace you live in

Place you live in

soubor fotografií 18x18 cm | 2007/2010

Všechny fotografie tohoto souboru vznikly v Berlíně. Vždy mě bavilo představovat si neznámá, všední místa v jiných zemích a jejich ekvivalenty např. k mému bydlišti. V čem se odlišují a v čem jsou si podobná. Využívám příležitosti, že zde znám spostu dalších studentů z nejrůznějších koutů světa. Ptám se jich jak vypadá místo, kde ve své zemi žijí – bezprostřední okolí, příp. co mohou vidět z okna a také jak se tam žije. Na žádném z těchto konkrétních míst jsem nikdy nebyl ani jsem neviděl fotografie. Pokouším se vytvořit si popsaný obraz ve své imaginaci a následně prozkoumávám Berlín a hledám místa nebo zákoutí, jenž mi převyprávěné místo nějak evokují. Nesnažím se najít přesnou kopii, není to možné, i přes poznání značné části tohoto šestimilionového města. Ekvivalenty vzdálených míst často vznikají přímo výřezem - vynecháním nepatřičného okolí. To jediné má vliv na jinak neplánovanou kompozici.
Skutečnost původního místa prochází několika transformacemi - ve fázi vyprávění, v mé imaginaci, ovlivněné předchozí zkušeností z nejrůznějších zdrojů, dále při hledání míst a v neposlední řadě v představě diváka. I přes uvedení jmen konkrétních lidí, popisující svůj domov (část textové podoby je pod fotkami), se nejedná o portréty jich samých, ani čistě o portréty míst. Významná je pro mě ona nepřesná hranice mezi fikcí a více méně zřetelnou nepravděpodobností (klimatickou, architektonickou, lingvistickou atd.).

zpět