workTissues
     
 
     

Tissues

prints, various size up to 130 x 180 cm| 2011/2014

[EN]
Seeing from the distance, there are abstract images. There are organic shapes of silky tissues, nerve cells floating in the transparent liquid space or tiny vegetal growing.
In more detail, there is an infinitely complex and terrifying imprisonment of maze. The way of passing through would be almost insoluble. It is more evident, when the only one solution of the way through is revealed. It is the game we wouldn't finish easily and rather wouldn't like to start play when we can see in its entirety. All we can describe certainty is the point of the entrance and the exit. Our life, ultimately, will be described by the data regarding the beginning and the end. What is in between is not easy to solve.

Parallel History, the Gallery of the Central Bohemian Region (GASK) Kutná Hora 2013
AIR 10X10, TAV Taipei 2011
And the winner is..., m.odla gallery, Prague 2011

[TWN]

組織

從遠處看為抽象的圖像。為柔順組織的器官樣貌,神經细胞漂浮在透明液體之中或微小植物中生長。仔細端詳,這是一個無限複雜及可怕禁錮的迷宮。穿越之道幾乎是難以通行。更顯然地,只有一個解決之行。這是一個我們無法輕易完成的遊戲,更甚之當我們瞭解全貌之際,寧願不要開始。唯一我們可以描述確切性只有出入口兩點。最終,我們的生命將依據開始和結束來描述,而在這兩者之間的過程並不易解釋。

作品位置:台北國際藝術村 百里廳
AIR 10X10, TAV Taipei 2011


[CZ]
Z dálky abstraktní obrazy, organické tvary jemných tkání. Nervová spojení plovoucí v čirém prostoru, anebo jemný živoucí vegetační růst.
Zblízka konstruovaná technická kresba, nekonečně složité, děsivé bludiště s takřka nerozluštitelnou cestou naskrz. Jejím odhalením se komplexnost vězení jeví ještě patrněji. Je to hra, kterou bychom nedokončili snadno a nejspíš ani nechtěli začít hrát, spatříme-li ji v celku. Vše co můžeme popsat s jistotou je bod počátku a konce.

Generované kresby Tissues vznikají vždy pro konkrétní výstavní prostor. Jejich vizuální stránka je s ohledem na různé výstupní formáty vždy odlišná a dopředu neodhadnutelná.

Paralelní historie, GASK Kutná Hora 2013
AIR 10X10, TAV Taipei 2011
And the winner is..., m.odla gallery, Praha 2011