workTaking over

Taking over

Prostorová instalace | 2009
pro 4. ročník bienále Exit
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

aluzink trapézový plech a jiné materiály
630x300 cm

"Tuctové stavebnice oplechovaných „parků“, center nebo klonokolonií se bezostyšně rozrůstají napříč českou krajinou. Hodnota volné plochy, veřejného prostoru nebo samotné půdy se stávají jen teoretickými pojmy. Kulturní i přírodní paměť krajiny se z té naší již vytratila."

Projekt, který tématicky volně navazuje na některé předcházející práce, poukazuje na fenomén proměny české krajiny současnosti, venkovské i městské. Všímá si především masivní zástavby industriálními stavbami, sklady, obchodními centry na krajích i v centrech měst, horizontálních sídlišť bez sociálních vazeb a center na místě původních vesnic, lehkomyslným zabíráním „zelených luk“, úrodné půdy nebo záplavových oblastí namísto efektivnějšího využití brown fields a nerozšiřováním městských periferií. Přeprava totožného ale levnějšího zboží napříč státy i kontinenty zintenzivňuje dopravu, vymiňuje proměnu prostředí v dálnice, parkoviště a překladiště, likviduje místní výrobce a soběstačnost regionů.
Hodnota společného veřejného prostoru a volného místa vůbec je u nás spíše nedoceněna a bez dostatečné podpory odpovědných institucí. Péče o krajinu se vyhraňuje především na městská historická centra a nebo přírodní rezervace, ale mnohem méně na zkvalitnění obyčejného životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Tzv. alternativní způsoby dopravy, bydlení i myšlení, jsou stále spíše jen alternativní.
Zdejší jedinečná krajina byla v předcházejících staletích vždy intenzivně využívána a přetvářena, ale většinou se jednalo o pozvolné (někdy i hodnotné) proměny. Nejsem zastáncem konzervace, ale ohleduplnějšího a vnímavějšího přístupu člověka (především však zainteresovaných stran - investorů a politiků) ke svému okolí. Řešením není přestat stavět, ale více se zabývat tím kde, jakým způsobem a za jakých podmínek. Často argumentovaný pojem „veřejný zájem“ bývá bohužel vykládán jako potřeba naplnění aktuálních, především ekonomických potřeb a rychlého zisku, namísto dlouhodobějších vizí, pochopení principů soužití člověka s přírodou i ostatními lidmi.

Recenze výstavy Ceny Exit 2009 časopisu Flou 09/10 (úryvek)

The work by Libor Svoboda is the evidentest work in the exhibition. The form, material and structure are side-specific and start a dialog between the viewer itself and the room all well. You begin to think about globalisation, history and roods and the dimension of transfer. Is it a possibility or a bane? What does it mean? In front of the work you are also lost, a kind of product and you start questioning yourself.
– Susan Donath

flyer Exit a.a.O., Berlin (pdf)

http://fud.ujep.cz/exit
http://gef.cz/

zpět