work › Nothing else remains to be done
     
   

Nothing else remains to be done

(Better City II)

photography | 2012

[CZ]
V projektu Better City, se zabývám vizuální stránkou urbanizované krajiny. Můj zájem se často zaměřuje na místa banální, lokality na okraji zájmu. Hledám v nich specifika až bizarnosti, rozdíly i podobnosti mezi jednotlivými městy a místy. Snažím se poodkrývat souvislosti mezi prostředím a společností. Prozkoumávám obzvláště městské periferie, neboť tyto odvrácené tváře měst jsou mnohem upřímnějšími výpověďmi než jejich úhledná centra.

Město samo o sobě pro mne existuje v několika rovinách. Jedna z nich je i proměnlivost v čase.  Jak se velké aglomerace vypořádají se vzrůstajícími problémy energie, potravin,  sociálních rozdílů nebo imigrace? A jak se to projeví na vizuální stránce města?

S poněkud sarkastickým ohledem na oficiální slogan pro Expo 2010  „Better City, Better Life“ se ptám po konkrétnějších významech a spojitostech obou výrazů. Co je to lepší město a jak vypadá? A co v této souvislosti znamená žít lepší nebo šťastnější život?

(Fotografie: perifrie v Šanghaji)

Play_Nature_Work_Future, Galerie TZB, Tschechisches Zentrum Berlin, GER
8.– 24. 11. 2012

více http://bettercity.cz/

For ENGLISH see
Better City II
Better City I