workEast Western - West Eastern

East Western
- West Eastern

lepená grafika na pvc desce, každá 120 x 110 cm | 2008

Historická ohlédnutí má pro město Drážďany zásadní význam, ač velmi rozporuplný. Sám pociťuji dilema obyvatel k minulosti tohoto kdysi výstavního města, jež zažilo několik podstatných dramatických proměn. Víceméně však nemohu hodnotit a kritizovat jejich názory a snahy ohledně toho, jak má v budoucnosti vypadat jejich město a jejich postoj k vlastní minulosti. Ve značném časovém odstupu se představitelé města rozhodli vrátit na svá původní místa historické budovy v centru, zničené na konci 2. svět. války. Týká se to nejen dominant, ale i zástavby měšťanských domů. Ty však podle mého názoru už jaksi překračují estetickou únosnost historického středu a centrum se pozvolna proměňuje v jakýsi vyumělkovaný uhlazený Legoland s imitacemi fasád historických domů. Co je však důležitější, je vztah samotných obyvatel ke své historii. Na rozdíl např. od Berlína, jehož pohnutá nedávná minulost je stále na dosti místech připomínána travnatými prázdnými plochami, jež navíc výborně slouží k relaxaci jeho obyvatel, Drážďany jako by chtěly na nehezké chvíle minulosti zapomenout raději zcela.
Netýká se to jen obnovení budov zničených za války. Drážďany byly dlouhou dobu součástí NDR, což se mimo jiné promítlo i na architektuře. Nedá se však říci, že ve všech případech pouze negativně. Nyní město náleží Spolkové republice Německo, tedy tzv. západní Evropě, ale přesto leží jaksi na periferii a stále si zachovává některá východní specifika. Dá se tedy říci, že jsou Dráždany západem na východě nebo spíše východem na západě?
V některých ohledech je toto stejné i pro Ústí, které s historií Drážďan spojuje i např. pohroma na konci 2. svět. války. Ústí je z mnoha stránek „typické město bývalého. východního bloku“, které poslední dobou rovněž prochází rozsáhlými stavebními úpravami. Nyní, po „zrušení“ hranic mohou mít obě města k sobě blížeji. Snad.

Jméno celosvětové hotelové sítě Best Western mi znělo zajímavě již delší dobu. I když se nalézáte na „nejvíce východním“ místě na světě, můžete být ubytováni v „nejlepším západním stylu“. Původ jména je sice odvozen od západního a východního rozdělení USA, kde tato firma vznikla (a nějakou dobu existovala i část společnosti pod názvem Best Eastern) nicméně v evropském kontextu může mít jméno poněkud jiné vyznění. A ačkoliv je síť hotelů Best Western globální, název může stále připomínat rozdělení Evropy na západ a východ.
Název výstavy, pro kterou vznikla tato práce je příhodný - Hotel Vladimir (v rámci mezinárodního projektu Hot Destination, Marginal Destiny). Ústecký Hotel Vladimir je totiž také součástí Best Western. Dalo by se říci, že každý z obou znaků symbolizuje jedno z měst. Ale které, to už je na vaší volbě..

Hotel Vladimir, Motorenhalle Dresden, 2008

http://www.motorenhalle.de/prog91.htm

in english